Datev vzdialená pomoc
Novinka v aktuálnej verzii
Súhrnný dokument pre audítorskú zákazku:
  • Centralizácia priebehu celej audítorskej zákazky do jedného dokumentu
  • Automatická rekapitulácia výsledkov jednotlivých procesov auditu
  • Efektívnejšia práca s dokumentáciou z jedného centrálneho miesta
  • Využitie variant štandardnej alebo zjednodušenej formy dokumentácie
Tu môžete vyplniť stručný kontaktný formulár a my sa Vám obratom radi ozveme!

DATEV - AUDIT

Software pre audítorov. Kompletné vedenie audítorského spisu v elektronickej podobe v súlade s ISA štandardmi a požiadavkami Slovenskej komory audítorov. Prevzatia účtovných dát klientov k realizácii kontrolných krokov auditu. Efektívna kontrola uzávierkových dát a analytické práce.

Detail produktu

DATEV - AUDIT SME

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti (SME) - určené pre Slovensko Program DATEV - AUDIT SME je slovenská varianta programu DATEV - AUDIT - ROA určeného pre SR. Obsahuje tiež pracovné listy, ktoré vychádzajú z medzinárodných audítorských štandardov ISA, príručky SKAU pre vykonávanie auditu podnikateľov. Pracovné listy sú podrobne rozpracované (obsahujú automatické výpočty audítorského rizika, hladinu významnosti atď.) a medzi sebou vzájomne prepojené.

Detail produktu

DATEV - BALANCE

Software pre analytickú prácu s dátami, štatistických vzoriek, kontrolu výkazov, kontrolu účtovných dát, spracovanie uzávierkových operácií a modeláciu hospodárskeho výsledku. Možnosť zostavenia výkazov podľa nemeckej legislatívy a IAS / IFRS štandardov. Vytvorenie podkladov k prenosu uzávierkových dát do nemeckého účtovníctva KaReWe používaného spoločnosťou DATEV pre ďalšie spracovanie (výkazy BWA, konsolidácia a pod).
Detail produktu

DATEV Sampling

Štatistické výbery vzoriek pre audítorov. Pracuje so štatistickými metódami pri plánovaní, výbere, spracovaní a vyhodnotení vzoriek. Obsahuje testy: Compliance test, Výber charakteristík, Hodnotový výber, Výber podľa peňažných jednotiek MUS, Testy možno vykonávať nielen nad účtovným denníkom, ale aj nad akýmikoľvek dátami, ktoré importujete.

Detail produktu

DATEV Journal Analyzer

Import účtovného denníka, kontrola, filtrovanie, výbery a porovnanie účtovných dát s importovanou hlavnou knihou. Príprava dát pre štatistické výbery vzoriek, možnosť zápisu zistení priamo k prvotným účtovným dokladom.

Detail produktu