Datev vzdialená pomoc

NOVINKA!

V roku 2016 uvedieme na Slovenský a Český trh úplne nový princíp spracovania audítorskej dokumentácie podľa ISAs v software DATEV-AUDIT, ktorý bude vhodný obzvlášť pre audítorov, fyzické osoby a pre malé audítorské spoločnosti!

Hlavné výhody tejto novej metódy:

  • aplikácia tzv. princípu „Think Small First“ : predpokladá sa, že zákazka bude menšieho rozsahu, dokumentácie sa rozširuje len u zložitejších zákaziek či u väčších klientov
  • sprievodca audítorskou dokumentáciou: prehľadné inštrukcie ISAs a automatická dokumentácia, splnenie požiadaviek ISAs v každom konkrétnom kroku spracovania auditu
  • minimalizovaný počet dokumentov a bodov na vyplňovanie: v najľahšom prípade stačí jediný centrálny dokument zákazky
  • výrazne znížené požiadavky na technické a softwarové znalosti konkrétnych funkcií programu pre jeho užívateľa: koncentrácia užívateľa na odbornú problematiku auditu
  • efektívna, veľmi rýchla, jednoduchá a kompaktná forma vedenia audítorského spisu
  • veľmi pozitívny ohlas od praktizujúcich audítorov, ktorým bolo toto riešenie predstavené
Už čoskoro vás budeme informovať o ďalších detailoch!

DATEV - AUDIT

Software pre audítorov. Kompletné vedenie audítorského spisu v elektronickej podobe v súlade s ISA štandardmi a požiadavkami Slovenskej komory audítorov. Prevzatia účtovných dát klientov k realizácii kontrolných krokov auditu. Efektívna kontrola uzávierkových dát a analytické práce.

Detail produktu

DATEV - AUDIT SME

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti (SME) - určené pre Slovensko Program DATEV - AUDIT SME je slovenská varianta programu DATEV - AUDIT - ROA určeného pre SR. Obsahuje tiež pracovné listy, ktoré vychádzajú z medzinárodných audítorských štandardov ISA, príručky SKAU pre vykonávanie auditu podnikateľov. Pracovné listy sú podrobne rozpracované (obsahujú automatické výpočty audítorského rizika, hladinu významnosti atď.) a medzi sebou vzájomne prepojené.

Detail produktu

DATEV - BALANCE

Software pre analytickú prácu s dátami, štatistických vzoriek, kontrolu výkazov, kontrolu účtovných dát, spracovanie uzávierkových operácií a modeláciu hospodárskeho výsledku. Možnosť zostavenia výkazov podľa nemeckej legislatívy a IAS / IFRS štandardov. Vytvorenie podkladov k prenosu uzávierkových dát do nemeckého účtovníctva KaReWe používaného spoločnosťou DATEV pre ďalšie spracovanie (výkazy BWA, konsolidácia a pod).
Detail produktu

DATEV Sampling

Štatistické výbery vzoriek pre audítorov. Pracuje so štatistickými metódami pri plánovaní, výbere, spracovaní a vyhodnotení vzoriek. Obsahuje testy: Compliance test, Výber charakteristík, Hodnotový výber, Výber podľa peňažných jednotiek MUS, Testy možno vykonávať nielen nad účtovným denníkom, ale aj nad akýmikoľvek dátami, ktoré importujete.

Detail produktu

DATEV Journal Analyzer

Import účtovného denníka, kontrola, filtrovanie, výbery a porovnanie účtovných dát s importovanou hlavnou knihou. Príprava dát pre štatistické výbery vzoriek, možnosť zápisu zistení priamo k prvotným účtovným dokladom.

Detail produktu